rustfrit stål svejsning stålarbejde

Om hrs

HRS A/S blev grundlagt i 1980

HRS fungerer som en paraplyorganisation for en række selvstændige afdelinger, der hver har deres specialer. Tilsammen gør disse afdelinger HRS til en mangesidig og unik leverandør.

 

Håndværksmæssig kvalitet

HRS har gennem årene vundet stor anerkendelse for sin håndværksmæssige kvalitet. Virksomheden har oparbejdet stor erfaring vedrørende:

  • Industriel vedligeholdelse og nybygning.
  • Konstruktionsmaterialer, normer og standarder
  • Up to date maskinteknik og konstruktion.
  • HRS er rustet til at møde fremtidens krav og udfordringer med – en faglig og teoretisk veluddannet medarbejderstab.
  • En stor, moderne og tidssvarende maskinpark.
 

HRS opfatter kunden som sit livsgrundlag – kundetilfredshed er et afgørende grundelement.

Virksomheden har indrettet sig med en flad og dynamisk organisationsstruktur. Vores koordinatorer, som er tæt på de daglige begivenheder, er udstyret med frihed og kompetence til at træffe beslutninger og handle på eget initiativ inden for rammerne af HRS´s målsætning og ledelsessystemet Human Resource System.

 

Filosofi

Vi har tillid til, at vores medarbejdere både har evner og viden, som de er villige til at bruge og udvikle. Ledelsessystemet Human Resource System kan få alle til at engagere sig og tage hjerne og hjerte med på arbejde.

Vision

Vi ønsker at være en udfordrende arbejdsplads for dygtige og ansvarsfulde medarbejdere, og en attraktiv og stabil leverandør for kvalitets- og økonomibevidste kunder.

Mission

Vi giver vores medarbejdere frihed til selvstændigt at udføre det daglige arbejde. Dette både for at sikre maksimal jobtilfredshed blandt HRS’ medarbejdere, men også for at give vores kunder maksimal værdi og den bedste løsning.

 

Firmakultur

Vi tilstræber at medarbejderen og kunden er i tæt kontakt, så evt. problemer kan løses, straks de opstår. Vi tilstræber at det kort- og langsigtede samarbejde udvikles, og at der skabes langvarige relationer til fordel for begge parter. Kunder og medarbejdere holdes ajour via hjemmeside og nyhedsbreve. På afdelingsmøder informeres medarbejderne om afdelingens økonomi, ordrebeholdning og planer. En åben dialog skal skabe tryghed og foregribe misforståelser.

 

Overskud og vækst

HRS A/S`s overskud anvendes som bonus til medarbejderne og til konsolidering af virksomheden. For hver afdeling udarbejdes regnskab efter samme model som A/S-regnskabet. En del af afdelingens overskud fordeles som bonus efter regler, som medarbejderne selv fastlægger.

 

Human Resource System

HRS FORSIDE TEGNESERIER blæksprutte

Human Ressource System baseres på ledelses principperne i Human Ressource Management. Vi har valgt 8 nøgleord i Human Ressource Management – et til hver arm i vores HRS blæksprutte.

Blæksprutten har altid symboliseret alsidigheden i HRS´s arbejdsområder og medarbejdere.

Vores tegneserie er et sjovt billede på hvordan HRS arbejder med vores kunder. Se tegneserien her