ventilation luftteknik

Industriventilation

Innovativ ventilationsrådgivning

Slagelse, Kalundborg

HRS Luftteknik tilbyder alle former for industriventilation og procesventilation til industrivirksomheder. Vi både installerer og servicerer. Industriventilation har det formål at løse problemer mht. procesvarme, giftige dampe, støv og røg.

HRS Luftteknik har i mange år specialiseret sig i løsninger, som både tilgodeser et godt arbejdsmiljø med ren luft, som effektivt suges direkte ved forureningskilden, og en god driftsøkonomi.

 

Industriventilation – Begrænsning af sundhedsfarer

HRS sørger for, at jeres løsning lever op til Arbejdstilsynets krav omkring nedbringelse af påvirkninger fra materialer, som eksempelvis støv, røg og andre mikroorganismer. Vi tilbyder gerne at være med hele vejen – fra den spæde start med gennemgang af løsningsforslag til industriventilation, opmåling, montage og efterfølgende service af anlægget.

Alle myndighedskrav overholdes naturligvis, og vi tager altid udgangspunkt i arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og retningslinjer.

Laboratorieventilation

Procesudsugning og procesventilation benyttes til begrænsning af sundhedsfarer ved at fjerne ubehagelige eller sundhedsskadelige stoffer. I de fleste situationer kan der anvendes standard komponenter til etablering af procesudsugning. Der findes dog også tilfælde, hvor det er nødvendigt at tilpasse sugetragte eller spaltesug, for at opnå tilstrækkeligt effektiv udsugning. Disse specielle ting fremstilles på HRS værksted efter mål. ventilationen fjerner her påvirkningerne, der, hvor de udvikles, samtidig med at der tilføres ny frisk luft.

HRS tilbyder også laboratorieventilation som stiller store og specielle krav med hensyntagen til fleksibilitet og regulering af trykforhold. Der er altid en varierende belastning på f.eks. stinkskabe i et laboratorium, derfor er det nødvendigt at etablere et anlæg med regulering af luftmængderne så de afbalancerede trykforhold mellem laboratorium og de nærliggende rum holdes.

Kundens behov – industri- og procesventilation

Vi skræddersyer altid vores løsninger efter kundens behov. Er der brug for et filter til enten spånsugning, olietågesugning, svejserøgsudsugning eller andre skadelige stoffer, tilpasses og dimensioneres dette efter jeres behov og gældende krav.

Vi tager altid udgangspunkt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og retningslinjer for industriventilation. Procesudsugning benyttes til begrænsning af sundhedsfarer ved at fjerne ubehagelige eller sundhedsskadelige stoffer. I de fleste situationer kan der anvendes standard komponenter til etablering af procesudsugning.

Kontaktpersoner

MORTEN JESSEN

KIM Gøttsche

Koordinator

Koordinator

Kontaktpersoner

MORTEN JESSEN Koordinator HRS Slagelse Luftteknik

Morten Jessen

Koordinator

KIM GØTTSCHE Koordinator / Novo HRS Slagelse Luftteknik

KIM GØTTSCHE

Koordinator