Miljøpolitik
MILJØPOLITIK

MILJØPOLITIK

 

Det er HRS A/S miljøpolitik:

 

  • At vi under hensyntagen til virksomhedens overlevelse, arbejder mod en minimal belastning af miljøet, ved gennem produkt- og procesudvikling at minimere ressourceforbruget samt forebygge forurening.

  • At vi vil bestræbe sig på at påvirke den enkelte medarbejders miljøbevidsthed, samt andre personer der arbejder for eller på vegne af organisationen.

  • At vi vil overholde relevante lovmæssige krav og andre krav som organisationen har tilsluttet sig vedrørende vores miljøforhold.

 

  • At vi ved fremtidige investeringer, i videst muligt omfang, tage med i betragtningerne, at investeringen belaster miljøet mindst muligt.

 

  • Vi vil i vores arbejde med miljøforhold agere proaktivt – hurtigt og effektivt, samt systematisk arbejde med forebyggelse og løbende opfølgning på iværksatte forbedringer

 

  • At opretholde et certificeret miljøledelsessystem iflg. DS/EN ISO 14001:2015

 

  • I forbindelse med dem årlige gennemgang i den enkelte afdeling, vurderes udviklingen og evt. nye tiltag besluttes.