OMSTRUKTURERING AF SERVICEAFDELING

Der er flere og flere, der efterspørger service og CO2-optimering i mødelokalemiljøer – både i det private og offentlige. Derudover er kravene er blevet skærpet til indemiljøer. Derfor er vi i gang med at omstrukturere og lave serviceafdeling, til håndtering af dette. Derudover har vi senest arbejdet på mange forskelligartede projekter i Luftteknik:   Anlæg […]