Der er flere og flere, der efterspørger service og CO2-optimering i mødelokalemiljøer – både i det private og offentlige. Derudover er kravene er blevet skærpet til indemiljøer. Derfor er vi i gang med at omstrukturere og lave serviceafdeling, til håndtering af dette.

Derudover har vi senest arbejdet på mange forskelligartede projekter i Luftteknik:

 

Anlæg til genteknologisk produktion

For en virksomhed har vi været med til renoveringen af en barriere med krav til køling og rumtryksstyring.

Vi har været med i projektet fra start til slut og har sørget for rådgivning, planlægning, projektforslag, koordinering, tegning og montering.

Anlægget er nu fuldt funktionelt og kunden er godt tilfreds.

 

HRS i Kalundborg har fået 3 store ventilationsanlæg

I den nye tilbygning i kalundborgafdelingen har vi selv sørget for installationen af 3 ventilationsanlæg.

I smedehallerne er der opsat processug med svejsearm og rumventilation, og på kontoerne er der gjort klar til rumventilation og varmepumpe.

Her løftes det ene anlæg på plads af en kran der kan stikke hele 60 meter ud.

 

Bedre indeklima i undervisningslokaler

Vi har gang i flere mindre projekter for ZBC. Blandt andet har vi hjulpet med at flytte et elektronik lokale fra Slagelse til Ringsted og installeret et decentralt anlæg i et klasselokale i Næstved.

I ZBC Slagelse har vi optimeret og installeret et nyt auto-gasudsugningsanlæg i elevernes autoværksted og dermed sikret et bedre undervisnings indeklima.