Profil

Historie

HRS A/S, blev grundlagt i 1980

HRS fungerer som en paraply organisation for en række selvstændige afdelinger, der hver har deres specialer. Tilsammen gør disse afdelinger HRS til en mangesidig og unik leverandør.

Håndværksmæssig kvalitet

HRS har gennem årene vundet stor anerkendelse for sin håndværksmæssige kvalitet.
HRS har oparbejdet stor erfaring vedrørende -Industriel vedligeholdelse og nybygning.

  • Konstruktionsmaterialer, normer og standarder.
  • Up to date maskinteknik og konstruktion.
    HRS er rustet til at møde fremtidens krav og udfordringer med - en faglig og teoretisk veluddannet medarbejderstab.
  • En stor, moderne og tidssvarende maskinpark.

HRS opfatter kunden som sit livsgrundlag.
Kunde tilfredshed er et afgørende grundelement.

HRS har indrettet sig med en flad og dynamisk organisationsstruktur

Vore koordinatorer, som er tæt på de daglige begivenheder, er udstyret med frihed og kompetence til at træffe beslutninger og handle på eget initiativ inden for rammerne af HRS´s målsætning og ledelsessystemet Human Resource System.