Profil

Firmaprofil

Filosofi

Vi har tillid til, at vores medarbejdere både har evner og viden, som de er villige til at bruge og udvikle. Ledelsessystemet Human Resource System kan få alle til at engagere sig og tage hjerne og hjerte med på arbejde.

Vision

Vi ønsker at være en udfordrende arbejdsplads for dygtige og ansvarsfulde medarbejdere, og en attraktiv og stabil leverandør for kvalitets- og økonomibevidste kunder.

Mission

Vi giver vores medarbejdere frihed til selvstændigt at udføre det daglige arbejde. Dette både for at sikre maksimal jobtilfredshed blandt HRS’ medarbejdere, men også for at give vores kunder maksimal værdi og den bedste løsning.

Firmakultur

Vi tilstræber at medarbejderen og kunden er i tæt kontakt, så evt. problemer kan løses, straks de opstår. Vi tilstræber at det kort- og langsigtede samarbejde udvikles, og at der skabes langvarige relationer til fordel for begge parter. Kunder og medarbejdere holdes ajour via hjemmeside og nyhedsbreve. På afdelingsmøder informeres medarbejderne om afdelingens økonomi, ordrebeholdning og planer. En åben dialog skal skabe tryghed og foregribe misforståelser.

Overskud og vækst

HRS A/S`s overskud anvendes som bonus til medarbejderne og til konsolidering af virksomheden. For hver afdeling udarbejdes regnskab efter samme model som A/S-regnskabet. En del af afdelingens overskud fordeles som bonus efter regler, som medarbejderne selv fastlægger.

 

 

HRS ledelse som tegneserie