HRS Korsør

Store byggeprojekter

HRS udfører arbejde på store byggeprojekter - herunder storebæltsbroen, øresundsbroen og Københavns Metro

Stålemner og mandskab til Storebæltsforbindelsen

Helt fra opstarten af projektet var HRS underleverandør af stålemner og mandskab på både brobyggeriet og tunnelen. HRS har bemandede workshops, hvor udstyr til borbyggeriet blev serviceret. HRS leverede også opmålerfartøj, slæbebåd og færge.

I dag udfører HRS stadig serviceopgaver i form af vedligehold, samt levering af større og mindre stålkonstruktioner til bro og tunnel på Storebælt.

Reparationer, service og mandskab til Øresundsforbindelsen

HRS leverede mandskab til forskellige serviceopgaver såsom reparationer og vedligehold af maskiner. Også her var vi med til at bemande workshops hvor der blev udført diverse svejseopgaver for beton- entreprenørerne. HRS hjalp også med til sammensvejsning af armeringsnet og påsvejsning af lynafledere.

Mandskab og glaspaneler til Københavns Minimetro

Fra starten lavede HRS stations mock-uppen, bygget i aluminiums kassetter og glaspaneler.
HRS udførte mange opgaver på Minimetro stationerne. Specielt på de 5 overjordiske stationer på Amager. Vestamager, Ørestad, Bellacenter, Sundby og Universitet stationen.

Vi assisterede med mandskab til stålkonstruktionerne, montering af glaspaneler, montering af forstærkninger på panelerne, montering af stålbjælker til perronerne, boring af huller til kabelgennemføringer i stålkonstruktionerne, montering og understøbning af gelænder sceptre.

Derudover havde vi også svejsere på TBM og mange andre steder under byggeriet.

Fra vore værksteder i Rødovre, Korsør og Kalundborg leverede HRS forskellige stål komponenter til Comet direkte og til mange af Comets underleverandører.

Blandt andet pladerne til nødtelefoner, ristværk og rammer til serviceplatforme, rustfri stål forstærkninger til stationstagene, ventilationsrør og andre beslag til TBM Liva og Betty og monteringsvinkler til granit.