HRS Kalundborg

Innovation/Specialmaskiner

HRS Innovation i Kalundborg udvikler innovative løsninger og specialmaskiner til industrien.

Forløbet starter typisk med et møde, hvor opgaven fremlægges og gennemgås. Et succesfuldt resultat afhænger nemlig af, at vi har samme opfattelse af, hvad opgaven går ud på. Kunden er specialist i de processer, der ønskes automatiseret, og vi er specialister i at udtænke de mest optimale løsninger. Netop derfor er samarbejdet mellem kunden og HRS Innovation en central del af projektarbejdet.

Vi tillægger starten af projektet stor værdi, da det er her vi sammen definerer opgaven og gennemgår mulige løsningsalternativer, inden selve udviklingsforløbet igangsættes.

Typisk aftales der en pris for et udviklings-/forprojekt.

Der projekteres 3D tegninger af løsningen/maskinen, så man kan se alle funktioner. Efterfølgende laves et foreløbigt oplæg med funktionsbeskrivelse og en overslagspris, så rentabilitet for projektet kan vurderes.

Vores udviklingsingeniører motiveres af at tænke innovativt og i alternative løsninger. Ofte kan komplekse problemstillinger løses på simple måder. I praksis bliver resultatet tit en kombination af specialløsninger bygget sammen med standardløsninger.

Al konstruktion/tegning udføres i 3D med programmet Solid Works.

Alle specialmaskiner fra HRS Innovation CE mærkes, og dokumentationen udarbejdes ifølge maskindirektivet og kundens krav. FAT og SAT tests indgår som en naturlig del af projeket.

 

Specialmaskiner fra HRS