HRS Luftteknik

Servicering af anlæg

Når ventilationsanlægget er færdigmonteret, er det vigtigt at det bliver serviceret. Hvis man ikke udfører service jævnligt, opdager man ikke fejl i tide.

Det kan betyde dyre skader samt store energiregninger, og i værste tilfælde kan man risikere udslip af farlige stoffer fra produktionen.

Forebyggende vedligeholdelsesarbejde

Omkostninger ved drift og begrænsning af skader kan mindskes væsentligt ved at udføre forebyggende vedligeholdelsesarbejde, hvor også unødvendige driftsstop bliver ubetydeligt.

Skrædersyet serviceaftale

HRS Luffteknik tilbyder service på nye, som såvel gamle anlæg, med serviceaftaler som skræddersyes til netop din installation og behov.

  Service luft ventilation