HRS Luftteknik

Kanalrens

HRS tilbyder kanalrens ved behov eller i forbindelse med fastlagte serviceeftersyn for både industri og komfortanlæg.
Ventilationskanaler bør jævnligt kontrolleres for afsætning af støv og skidt, beskidte kanaler og armaturer betyder nedsat funktion og dårligt indeklima samt øget energi forbrug.

Kanal rensning, forebygger bakterievækst og skimmelsvamp i rørsystemet.

Et rent kanal net forebygger også brand og eksplosion fare både i komfort anlæg og industriprocesanlæg. Selve rensningen, kan i de fleste tilfælde udføres indenfor normal arbejdstid, med kun små gener under udførslen. Kanaler afspærres zonevis og sættes under stort undertryk, således der ikke svines ned i opholdsrum. Det udrensede snavs opsamles i et filter og bortskaffes.

Vi kommer gerne forbi og fortæller mere om hvordan arbejdet kan tilrettelægges ud fra Deres behov.