HRS Luftteknik

Industriventilation

Procesventilation

HRS Luftteknik har specialiseret sig i løsninger som både til gode ser et godt arbejdsmiljø, der bl.a. betyder ren luft, som effektivt suges direkte ved forureningskilden - samt selvfølgelig en god driftsøkonomi.

Begrænsning af sundhedsfarer

HRS tager udgangspunkt i arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og retningslinier for industri ventilation, og mange års erfaring. Procesudsugning benyttes til begrænsning af sundhedsfarer ved at fjerne ubehagelige eller sundhedsskadelige stoffer. I de fleste situationer kan der anvendes standard komponenter til etablering af procesudsugning. Der findes dog også tilfælde, hvor det er nødvendigt at tilpasse sugetragte eller spaltesug, for at opnå tilstrækkeligt effektiv udsugning. Disse specielle ting fremstilles på HRS værksted efter mål.

Kundens behov

Bliver der brug for et filter til enten spånsugning, olietågesugning, svejserøgsudsugning eller andre skadelige stoffer, tilpasses og dimensioneres dette efter kundens behov og gældende krav.

 

Industri Ventilation Stort Foto Danapak